All näete uudiseid ja uuendatud teavet:
 
august 2018
Pressiteade:
juuni 2018
Pressiteade:
mai 2018
Eesti GBC ja KEN klaster korraldavad 10. mail 2018 konverentsi teemal: "Kas hoone halb sisekliima võib tappa?"

Üritus algab Eesti kõige jätkusuutlikuma hoone konkursi võitja autasustamisega. Tegemist on pikaaegse tavaga mitmes Euroopa riigis, mis toimus nüüd esmakordselt ka Eestis.

Konverentsil käsitletakse erineva nurga alt hoonete sisekliimaga seotud teemasid, mis puudutavad meie kõigi tervist ja head elukvaliteeti. Kuna inimene veedab 80 % oma ajast siseruumides, on hoonete hea sisekliima äärmiselt oluline, paraku aga tihtipeale mahavaikutud teema.
mai 2018Lätlased hoiavad vormi, eestlased kaotavad
aprill 2018Pressiteade:
Vilniuse linnavalitsus teeb rohemärgise kohustuslikuks
märts 2018Pressiteade:
KUIDO MERITS AINULT MEIE MAAS: Võimalik restart Eestile
Jätkusuutlikkus Eesti märgiks
veebruar 2018Pressiteade:
Jätkusuutlik olelusring toob kasumit nii arendajaile kui ka omavalitsustele
jaanuar 2018Pressiteade:
Kas ruumide halb sisekliima võib tappa?
Kuido Merits: kuidas mõista jätkusuutlikkuse mõõdet?
Inimesed kogunevad massiliselt linnadesse elama, ainus võimalus on jätkusuutlik arhitektuur
november 2017Pressiteade:
KEN klaster on Eestisse meelitanud 130 miljoni eest arendusprojekte
oktoober 2017Pressiteade:
Ehitus vajab sertifitseerimist
veebruar 2017GBC korraldab koolituse teemal “Roheliste ehitusprojektide juhtimine”, et levitada teadmisi ja näidata kuidas kasutada efektiivseid töövõtteid turul, mis eeldab keskkonnaseadusede, karmistuvate ehitusregulatsioonide ja klientide/investorite keskkonnateadlikkusega arvestamist. Koolitus kasvatab meie liikmete konkurentsieelist ning annab neile teadmised, kuidas saavutada turuliidri positsiooni.
jaanuar 2017GBC KEN klaster alustas uue tarkvara, Build.it.Smart arendamist, et pakkuda oma liikmetele ainulaadset konkurentsieelist optimaalse sisekliima, energiatõhususe ja kuluefektiivsuse saavutamiseks projekteerimisel, arendamisel ja hoone haldamisel. Programm aitab partnerettevõtetel tõsta oma tööde kvaliteeti ning säästa aega ja raha.
detsember 2016GBC KEN klaster ja TTÜ korraldasid seminari teemal “Päike ja päikesegeomeetria; Passiivne jahutus”. Kursuse eesmärk on pakkuda liikmetele vajalikku informatsiooni, et saavutada konkurentsieelis teiste turul toimivate firmade ees.
detsember 2016GBC algatas juhtivate ettevõtetega konsortsiumi, et osaleda Rail Baltica projektis. Konsortsiumina saame tagada, et piirkonna ettevõtted saaksid teostada töösid ning saada ka rahalist kasumit.
september 2016GBC KEN klaster osales Riia konkursi „Ilgtspējīgākā ēka un projekts 2016” (Säästev ehitamine ja projekteerimine 2016) žüriis. Eesti edendab aktiivselt koolituste alast koostööd Balti riikidega, et ettevõtted oleksid võimelised kohanema muutuvate regulatsioonide ja turunõuetega.
november 2016GBC koostöös Hendrikson & Ko-ga korraldas kohalikele omavalitsustele korraldatud ekspertkoolituse, mille teemaks oli muudatused planeerimisseaduses ja säästlikud planeerimise tehnikad.
juuni 2016GBC KEN klaster alustas uue ineraktiivse tarkvara Smart Connect loomist, et ehitada üles tugev Eesti bränd jätkusuutliku kinnisvara ja taastuvenergia valdkonnas. Programm aitab liikmetel lihtsustada turundust ning leida uusi äritegevuse võimalusi. KEN klaster võimaldab klientidel optimeerida kasumlikkust kogu hoone olelusringi vältel alates alginvesteeringust kuni kasutusea lõpuni. Selline one-stop-shop lähenemisviis võimaldab klientidel säästa aega ja raha, sest kõik vajalikud teenused saab hankida ühest kohast. Smart Connect aitab klientidel teha koostööd meie liikmetega, näha nende tehtud töid võtta ühendust erinevate osapooltega.
märts 2016Jätkusuutliku ja energiatõhusa kinnisvara ning energiavarustuse klaster sai EASi toetuse KEN klastri arendamiseks (kinnisvara ja energiaklaster). GBC on klastri algataja ning projektiperioodi vältel on meie eesmärgiks pakkuda oma partneritele ainulaadset konkurentsieelist läbi arendatava tarkvara, ühisturundustegevuste ja spetsiifiliselt suunatud avaliku ja erasektori vahelise koostöö kaudu.
mai 2015
 GBC võtab kasutusele Sisekeskkonna uuringu Ipad versiooni, lisainfo aadressil info@gbc.ee
aprlill 2015 GBC koolitused koguvad osalejaid Lätist ja lektoreid erinevatest Euroopa riikidest, lisainfo aadressil info@gbc.ee 
veebruar 2015
Aasta 2015 on sisekeskkonnaa-aasta, mida tähistab ka Eesti GBC.
 
Me veedame 80 % oma elust hoonetes – sellel aastal pöörame erilist tähelepanu sisekliima parandamisele ja produktiivsuse tõstmisele, et oleks vähem haiguspäevi, parem tervis ja meeldiv elu- ja töökeskkond.
november 2014
Tallinna Ülemiste ühisterminali arhitektuurse ideekonkursi võitis 3+1 arhitektid oma ideekavandiga «Tagasi».

Võidutöö autoriks oli GBC liige arhitektibüroo 3+1 arhitektid OÜ koosseisus Gert Guriev, Markus Kaasik, Riin Kersalu, Kerstin Kivila, Taavi Lõoke, Mihkel Meriste, Andres Ojari, Siim Tiisvelt ja Ilmar Valdur.

Tallinna abilinnapea ning žürii esimees Taavi Aas on võistluse tulemusega väga rahul, sest võidutöö vastab parimal moel võistlusülesandes seatud eesmärkidele luua Ülemistele kaasaegne ühisterminal kvaliteetse jalakäijasõbraliku linnaruumi ja atraktiivse terminalihoonega, mis oleks väärikaks väravaks Tallinna linna saabujaile ja mugav kõigile liiklejatele. „Ülesanne oli seda keerulisem, et terminalis tuleb siduda mitmed eri tüüpi ühistranspordiliigid bussid, rongid, trammid omavahel hästi toimivaks keskkonnaks. Ülemiste jaamani on juba ehitamisel trammiliini pikendus, mis edaspidi hakkab kulgema Lennujaamani, kavandamisel on Rail Baltic raudtee algusjaam ning perspektiivis võib paikneda seal ka bussijaam“ ütles Aas, kelle sõnul on tähelepanuväärne on seegi, et üksmeelselt võidutööks valitud töö osutus ekspertide hinnangul ka kõige ökonoomsemaks.

Žürii tõstis esile ka võidutöö linnaruumilist lahendust, kus väljakuruum ei ole ignoreerinud kõrvalkrundile planeeritud kaubanduskeskust, vaid loob sünergiat.
november 2014
GBC jätkab KEN (kinnisvara-energia nõukogu) klastri toetuse taotlusega. Klastri eesmärgiks on ühise katuse alla kokku tuua üle saja kinnisvara ja energiaturul tegutseva organisatsiooni, et leida uusi ekspordivõimalusi, edendada innovatsiooni, jätkusuutlikkust, hinnasõbraliku ja madala energiakuluga planeerimist, projekteerimist, ehitust ning hilisemat kasutust.
september 2014
12. septembril 2014 toimub Tallinnas "Kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse foorum 2014"

Vajuta täpsema info saamiseks siia.  
 
2014
Artikkel Äripäeva lisas Ehitaja jaanuar/veebruar 2014
2013
2013
Pressiteade:
2013
Paremad, tervisesõbralikumad ja rohelisemad hooned inimestele ja planeedile
 
 

Kestlikkuse teemalised uudised

...