Green Building Councili esindab oma tegevustes mitmeid erinevaid huvigruppe. Nende hulka kuuluvad eraettevõtted, riigiasutused, kohalikud omavalitsused, ministeeriumid, poliitilise valdkonna esindajad, teadustöö organisatsioonid ja tööstusettevõtted.

Tihtipeale õiguspärased ootused, poliitika, finantsküsimused, isiklikud kontaktid või protsesside puudulikkus viivad olukorrani, kus tavapärane standardimise meetod ei vasta turu vajadustele. Lisaks on oluline, et standardimise protsess ei oleks Eestis monopolina vaid ühe organisatsiooni käes.

Eesti Standardibüroo koos oma laiahaardelise huvigrupiga pakub alternatiivset standardimise pltavormi, et uued standardid võiksid jõuda Eesti turule.

Lisainformatsiooni saamiseks kirjuta meile järgmisel aadressil: