KEN klastri tegevused:

ARENDUSTEGEVUSED

Eesti olelusringi standardi väljatöötamine
 - 13.11.17 - Olelusringi standardi esitlemine omavavalitsustele
- 13.12.2017 "Jätkusuutlik planeerimine üksikkruntidele ja kogukondadele" infoseminar/töötuba Raplamaa omavalitsuste planeeringu ja arendusspetsialistide teabepäeva raames
 - 26.01.18 - Olelusringi standardi koolitus Technopolises
Standardiseeritud protsesside kirjelduste koostamine
 Näidis planeerimisprotsessi läbiviimine
  - Anija näidisplaneering - VALMIS
  - Järgmine näidisplaneeringu koosolek Raplas veebruaris 2018
 Smart.Connect tarkvara arendamine
  - Tarkvara testimine algab mais 2018
 Build It Smart tarkvara arendamine
 - Tarkvara testimine algab mais 2018
 Koostöö TTÜ-ga
 - TTÜ pakub pidevalt sisendit arvutitarkvarade arendamisel
- 09.12.2016 "Päike ja päikesegeomeetria"; "Passivne jahutus"
- 12.05.2017Parametric Design and Daylight Simulations
- 14.06.2017 Ventilatsiooni päev
- 15.11.2018 TalTech'i õppetunnid ühiselamu renoveerimisel liginullenergia hooneks
 
Primaarenergia kalkulaatori väljaarendamine
Näidisplaneeringu koostamine

TURUNDUSTEGEVUSED

Klastri turundusstrateegia väljatöötamine
Kliendikontaktide andmebaasi loomine

- 10.03.2017 Ehitusmess Riias „Maja 1“
 Klientide ja partnerite B2B kohtumiste organiseerimine
   Kohtumised detsembris 2017
 - klientide nimed ei ole konfidentsiaalsuse huvides avalikustatud
Regulaarsed infokirjad potentsiaalsetele klientidele
 - 22.09.2017 klaster osaleb rahvusvahelisel üritusel World Green Building Week
- 29.12.2017 infokiri teemal "KEN cluster leading the way to better profitability"
Infopäevade ja seminaride korraldamine sihtgruppidele
 - 15-16.11.2017 -klastri presentatsioon üritusel "Puitarhitektuuri konverents"
 - 8.11.2017 - Klastri presentatsioon ettevõtte Saint Gobain Ehitustooted sügisseminaril
- 16.11.2017 Using Sustainable Certifications to Enhance Income and Reduce Costs of Real Estate both Directly and in the Longer Term
- 07.06.2016 GBC ja KEN klastri infoseminar
- 04.05.2017 Ressursitõhus projekteerimine ja jäätmekäitlus
- 31.05.2017 Jätkusuutlikkus Ehitussektoris/ KEN klastri tutvustus
- 08.11.2017 GBC ja KEN klastri infoseminar
- 05.11.2018  Jätkusuutlik arhitektuur ja projekteerimine- Eesti spetsialistide kogemused
 
 Aastakonverentsi korraldamine
 - 22.11.2017 klastri infokonverents Ehituskeskuses teemal "Hoonete sisekliima"
- 10/05/2018 GBC klastri aasta konverents "Kas hoone sisekliima võib tappa?"
- 23/11/2018 Baltikumi PropTech 2018 konverents
 
Kodulehe arendamine
Turundusmaterjalide koostamine

RAHVUSVAHELISTUMINE

Kohtumiste korraldamine teiste võrgustike ja ühendustega
 - Osalemine 21-22.09.2017 Cluster Matchmaking konverentsil Stuttgartis
- 08.11.2018 - Green Building Conference (Vilnius)
- 02.06.2016 KEN klastri kohtumine Norra Smart Grid services klastriga
- 24.02.2017 Kohtumine Invest Swedeni esindajaga Stockholmis
- 25.10.2017 Kohtumine ettevõttega Granlund Oy
- 14.11.2018 KEN klastri ja Bouyges kohtumine
 
Koolituste korraldamine
 -26.05.2016 Financial Considerations of Green Buildings
- 16.06.2016 Integrating Renewable Energy and Green Buildings
- 11/11/2016 Sustainable Planning
- 23.02.2017 Project Management training (Riia)

- 17.12.2017 Managing Green Building Projects
- 09.08.2017 Sustainable Materials and Resources
- 25.11.2017 Green Building Envelopes
- 03.2018 Managing Green building Projects
- 08.09.2018 Sustainable Materials &Resources (Riia)
- 28.09.2018 Breeam ja LEED- kas vajalik tegevus või aja raiskamine
 
 

 
Mõned väljavõtted klastri edulugudest:
 
Klastri perioodi jooksul oleme tutvustanud liikmetele erinevaid äriprojekte ning meie jätkusuutlikuse alased teadmised on olnud olulisteks argumentideks pakkumiste võitmisel, milles osalevad meie liikmed erinevates väärtusahela etappides, näiteks: 
- Kaubanduskeskus – potentsiaalsete tööde koguväärtus 45 miljonit eurot.
- Kaubanduskeskus ja büroohoone - potentsiaalsete tööde koguväärtus 20 miljonit eurot..
- Büroohoone kompleks - potentsiaalsete tööde koguväärtus 40 miljonit eurot.
 
Tallinna Tehnikaülikooli õppekavasse on sisse viidud uus jätkusuutlikkuse teemaline õppeaine, kus loenguid peavad klastri liikmed. 
Uued spin-out äriprojektid – klastri oma arendusprojekt (esimese projekti väärtus 11 miljonit eurot, sisaldab nii äri- kui elamupindu), Rail Baltica grupi töötoad.
Uus kogu Euroopat hõlmav väärtuasahelapõhine arendusmeetod.