KEN klastri tegevused:

ARENDUSTEGEVUSED

Eesti olelusringi standardi väljatöötamine
  - 13.11.17 - Olelusringi standardi esitlemine omavavalitsustele
 - 26.01.18 - Olelusringi standardi koolitus Technopolises
Standardiseeritud protsesside kirjelduste koostamine
 Näidis planeerimisprotsessi läbiviimine
  - Anija näidisplaneering - VALMIS
  - Järgmine näidisplaneeringu koosolek Raplas veebruaris 2018
 Smart.Connect tarkvara arendamine
  - Tarkvara testimine algab mais 2018
 Build It Smart tarkvara arendamine
 - Tarkvara testimine algab mais 2018
 Koostöö TTÜ-ga
  - TTÜ pakub pidevalt sisendit arvutitarkvarade arendamisel
Primaarenergia kalkulaatori väljaarendamine
Näidisplaneeringu koostamine

TURUNDUSTEGEVUSED

Klastri turundusstrateegia väljatöötamine
Kliendikontaktide andmebaasi loomine
 Klientide ja partnerite B2B kohtumiste organiseerimine
   Kohtumised detsembris 2017
 - klientide nimed ei ole konfidentsiaalsuse huvides avalikustatud
Regulaarsed infokirjad potentsiaalsetele klientidele
 - 22.09.2017 klaster osaleb rahvusvahelisel üritusel World Green Building Week
- 29.12.2017 infokiri teemal "KEN cluster leading the way to better profitability"
Infopäevade ja seminaride korraldamine sihtgruppidele
 - 15-16.11.2017 -klastri presentatsioon üritusel "Puitarhitektuuri konverents"
 - 8.11.2017 - Klastri presentatsioon ettevõtte Saint Gobain Ehitustooted sügisseminaril

 
 Aastakonverentsi korraldamine
 - 22.11.2017 klastri infokonverents Ehituskeskuses teemal "Hoonete sisekliima"
Kodulehe arendamine
Turundusmaterjalide koostamine

RAHVUSVAHELISTUMINE

Kohtumiste korraldamine teiste võrgustike ja ühendustega
 - Osalemine 21-22.09.2017 Cluster Matchmaking konverentsil Stuttgartis
Koolituste korraldamine
 - 09.08.2017 Sustainable Materials and Resources
 - 25.11.2017 Green Building Envelopes
 - Märts 2018 Managing Green building Projects

 
Mõned väljavõtted klastri edulugudest:
 
Klastri perioodi jooksul oleme tutvustanud liikmetele erinevaid äriprojekte ning meie jätkusuutlikuse alased teadmised on olnud olulisteks argumentideks pakkumiste võitmisel, milles osalevad meie liikmed erinevates väärtusahela etappides, näiteks: 
- Kaubanduskeskus – potentsiaalsete tööde koguväärtus 45 miljonit eurot.
- Kaubanduskeskus ja büroohoone - potentsiaalsete tööde koguväärtus 20 miljonit eurot..
- Büroohoone kompleks - potentsiaalsete tööde koguväärtus 40 miljonit eurot.
 
Tallinna Tehnikaülikooli õppekavasse on sisse viidud uus jätkusuutlikkuse teemaline õppeaine, kus loenguid peavad klastri liikmed. 
Uued spin-out äriprojektid – klastri oma arendusprojekt (esimese projekti väärtus 11 miljonit eurot, sisaldab nii äri- kui elamupindu), Rail Baltica grupi töötoad.
Uus kogu Euroopat hõlmav väärtuasahelapõhine arendusmeetod.