Eesti Green Building Council on säästliku arendustegevuse valdkonna juhtivorganisatsioon, mis toetab, edendab ja arendab kvaliteeti ning jätkusuutlikkust kinnisvara- ja taastuvenergiatööstuses. 
 
Eesti Green Building Council on säästliku arendustegevuse valdkonna juhtivorganisatsioon, mille eesmärgiks on toetada ja edendada kvaliteetset ning jätkusuutlikku arendust kinnisvarasektoris ja taastuvenergiatööstuses.
 
Eesti GBC on osa World Green Building Council ülemaailmsest võrgustikust, millel on liikmeid enam kui 100 riigis üle maailma. See on juhtiv ülemaailmne mittetulundusorganisatsioon, mis on pühendunud positiivsele ja jätkusuutlikule tulevikule kinnisavaraarenduse, ehituse, planeerimise, projekteerimise ja taastuvenergia valdkonnas. Igas riigis juhivad organisatsiooni oma valdkondade tõelised eksperdid.
 
Eesti GBC on mittetulundusühing, kuhu kuuluvad Eesti juhtivad kinnisvara ja energeetika valdkonnaga seotud ettevõtted ja organisatsioonid ning avaliku sektori asutused.
 
GBC organisatsiooni liikmena on võimalik madalate kuludega teha koostööd teiste riikide GBC liikmetega näiteks Skandinaaviast ning Kesk- ja Lääne-Euroopast, jagada nendega teadmisi ning reklaamida oma tooteid ja teenuseid.
 
GBC on ettevõtlikult meelestatud mittetulundusorganisatsioon, mis on pühendunud taastuvenergia parima kasutamise, jätkusuutliku projekteerimise, arenduse, ehituse ja kasutamise teadmiste levitamisele. Igas riigis juhivad organisatsiooni oma valdkondade tõelised eksperdid.
 
Eesti GBC tegutseb projekti kogu elutsükli ulatuses. See hõlmab teostatavusuuringut, planeerimist, projekteerimist, ehitamist ja varade kasutamist. Usume, et püsiva positiivse muudatuse täiel määral elluviimiseks on vaja jätkusuutlikku, terviklikku ja mitmekülgset lähenemist valdkonnale.
 
GBC-i eesmärgid on järgmised::
 
1. Ekspordi, finants- ja äritegevuse arendamine
 
o Kontakti võrgustiku arendamine välismaal ja Eestis, eesmärgiga luua Eesti kinnisvara- ja energeetikasektorile uusi ärivõimalusi.
o Uute projektide, tellimuste ja koostööpartnerite meelitamine Eestisse (GBC ülemaailmses organisatsioonis on 13 000 liiget 100 riigis).
o Eestisse suunatud investeeringute ja finantseerimise edendamine.
o Ehitiste projekteerimise, ehitamise ja kasutamise kulude vähendamine innovatsiooni abil.
o Energiasäästlike, jätkusuutlike ja parema kvaliteediga projektide finantseerimisvõimaluste mitmekesistamine.
o Puit- ja betoonehitiste sektori arendamine.
 
2. Kvaliteet ja innovatsioon
 
o IT ja automatiseerimine teostatavusuuringu, planeerimise, projekteerimise, ehitamise ja kasutamise ajal (nt LCC/LCA -elutsükli kuluanalüüs- , Tracker+, BIM -ehitusinfo modelleerimine- , BMS - hoone tehnosüsteemide juhtimise automatiseerimine- „intelligent building systems“).
o Professionaalne kvaliteedi, sertifitseerimise, auditeerimise ja Eesti standardidte arendamine.
o Innovatsiooni suunamine kinnisvara- ja energeetikasektorisse.
o Kvaliteedi tõstmine projekteerimiseja arendamise etappidel.
o Parema tervise, pikema eluea ja majanduse tootlikkuse saavutamine läbi hoonesisese elu- ja töökeskkonna kvaliteedi tõstmise.
o Praktilise ja tulusa jätkusuutliku täiustamise juurutamine.
o Jäätmete taaskasutamise ja ümbertöötlemise kavandamine ning ehitusplatsil ja tegevuse käigus tekkivate jäätmete vähendamine.
o Taastuvenergia (tuul, biomass, geotermiline, päike) arendamise ja kasutamise toetamine.
o Tegutsemine täisteenuse pakkujana ning uudsete ja innovaatiliste lahenduste vahendajana kinnisvara- ja energeetikasektoris.
o Väiksemate finantskulude juurutamise toetamine, et tagada vähese energiavajadusega, jätkusuutlikud ja kvaliteetsed projektid.

3. Õigusaktid
 
o Äri- ja õiguskeskkonna muutmine välisinvestoritele huvipakkuvamaks.
o Õigusaktide ennetava rakendamise ja sektori iseregulatsiooni julgustamine.
o Lobitegevus parema õiguskeskkonna loomiseks Eestis.
o Tegutsemine ettevõtete jaoks platvormina, mille kaudu esitada valitsusele kogu sektori vaatenurka ja ettepanekuid.
o Ministeeriumide ja valitsuse tegevuse jälgimine ning toetamine EL-i ja muude õigusaktide rakendamisel.
 
 
GBC liikmeks olemise kasulikkus: praktika on näidanud, et tänu GBC kaudu tekkinud uutele tööpakkumistele, kontaktidele ja võimalustele võib teie liikmelisusega kaasnev tulu olla kümme või enam korda suurem.

GBC liikmeks olemine on tasunud ennast ära rahalises mõttes. Tellimustöid, mida saime esimestel kuudel teistelt GBC liikmetelt, oli mitu korda rohkem kui liikmemaksu summa."Jaak Järvekülg, Hendrikson & Ko.
 
Me oleme väga rahul koostööga, mis meil on GBC-ga. Alates organisatsiooniga liitumisest oleme esimeste kuude jooksul GBC-i ja selle liikmetega seotud projektide arvelt oma liikmetasu ligi kahekümnekordselt tagasi saanud.” Arved Kaldmäe, juhataja, Tehnilise Tõlke Keskus